Onderzoek FLARE

Status: Open

Doel
Doel van de studie is de mechanismen te onderzoeken die betrokken zijn bij exacerbatie en remissie van eczeem. Door beter inzicht in de onderliggende mechanismen willen we o.a. nieuwe aangrijpingspunten vinden voor behandeling.

Belangrijkste inclusie criteria

Patiënten van 18 jaar of ouder met matig tot ernstig eczeem, die in aanmerking komen voor behandeling met ciclosporine.

Beschrijving

Als uw patiënt deelneemt aan de studie, worden er in de eerste 4 weken van de behandeling bloed, huidkweken, biopten en vragenlijsten afgenomen. De behandeling zal daarna als reguliere zorg verder verlopen. Indien u dat op prijs stelt verwijzen we patiënt voor verdere follow-up terug naar uw spreekuur.

Exclusie criteria

Geen gebruik van systemische medicatie zoals biologicals/prednison/myfortic/MTX/etc. EN lichttherapie, in 4 weken voorafgaand aan de baseline visit.

Contact

Erasmus MC, Dermatologie, dr. D. Hijnen, drs. J.I. Olydam

Email: FLARE@erasmusmc.nl