Onderzoek HS-COST

Status: Open

Doel

Kosteneffectiviteit van adalimumab met aanvullend chirurgie versus adalimumab monotherapie bij de behandeling van hidradenitis suppurativa

Belangrijkste inclusie criteria
Volwassenen (≥18 jaar) met matig tot (zeer) ernstige hidradenitis suppurativa met indicatie voor adalimumab en chirurgische interventie

Beschrijving 

Dit gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoek is opgezet door de afdelingen dermatologie van het Erasmus MC en het UMC Groningen. In totaal zullen er 128 patiënten aan deze studie deelnemen. Met deze studie willen we de kosteneffectiviteit van de combinatie van adalimumab en chirurgie versus adalimumab monotherapie vergelijken na 2 jaar behandeling. In 2015 kwam adalimumab beschikbaar als eerste en enige goedgekeurde geneesmiddel voor de behandeling van matige tot ernstige HS. De opstapelende kosten van adalimumab worden echter naar verwachting aanzienlijk vanwege de chroniciteit van HS en het feit dat adalimumab de ziekte kan verbeteren maar niet genezen. Het gebruik van adjuvante excisie kan leiden tot lokale genezing en verbetering van kwaliteit van leven. Tegelijkertijd kunnen de kosten drastisch worden verlaagd, omdat chirurgie gericht is op genezing en de toediening van adalimumab kan worden gestopt wanneer remissie na de operatie is bereikt.

Inclusie criteria

  • Mannen en vrouwen van ≥18 jaar.
  • Matig tot ernstige HS (PGA 3-4)
  • Indicatie voor adalimumab
  • HS diagnose van meer dan 6 maanden voorafgaand aan baseline
  • Opklaring van HS kan redelijkerwijs worden bereikt met 3 chirurgische ingrepen

Exlusie criteria

  • Contraindicatie voor behandeling met adalimumab
  • Voorgaand of huidig gebruik van adalimumab of ander anti-TNF-α therapie
  • Huidig of recidiverend klinisch significante huidaandoening in het HS-behandelingsgebied, met uitzondering van HS
  • Aanwezigheid van andere ongecontroleerde klinisch significante ernstige ziekte
  • Maligniteit (behalve basaalcelcarcinoom) lyfoproliferatieve ziekte of een voorgeschiedenis van maligniteit.

Contact

Erasmus MC, Dermatologie, dr. M.B.A. van Doorn, Prof. dr. E.P. Prens, drs. K.R. van Straalen, drs. P. Aarts

Tel: 06-28968274

E-mail: HS-COST@erasmusmc.nl