Status: lopend

Doel

De effectiviteit en veiligheid van een nieuwe (patiëntvriendelijkere) toedienings techniek van bleomycine in keloïden onderzoeken.

Beschrijving

Bij een keloïd litteken is er overmatig littekenweefsel aangemaakt. Dit litteken kan lichamelijk klachten kan geven, zoals bewegingsbeperking, pijn en jeuk, maar ook psychische klachten. Momenteel is er nog geen optimale behandeling beschikbaar voor deze littekens.

 

Bleomycine is een langer bestaand antibioticum wat ook de celdeling kan remmen. Onderzoek laat zien dat naaldinjecties met bleomycine in keloïd littekens een grotere verbetering geeft dan injecties met ontstekingsremmende bijnierschorshormonen (‘corticosteroïden’).

 

In dit dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde onderzoek wordt het effect van naaldvrije intralesionale injecties via een elektronische jet injector met bleomycine vergeleken met placebo. Alle patiënten zullen in totaal 3 keer, 1x per 4 weken, zowel met bleomycine als met placebo worden behandeld. Er zullen maximaal twee grote of twee paar kleine keloïden (‘split-lesion’) worden behandeld. Tijdens elke visite zullen verschillende metingen worden uitgevoerd, om te onderzoeken wat het effect en de verdraagbaarheid van de behandeling is.

Onderzoeksdagen/duur

4 visites aan de poli, gedurende een periode van in totaal 12 weken

Vergoeding

-

Inclusie criteria

  • Mannen en vrouwen van minimaal 18 jaar oud
  • • Met minimaal een keloïd van ≥ 4 cm of twee aparte keloïden van ≥2cm, in dezelfde anatomische regio en minimaal 1 cm van elkaar verwijderd

Exclusie criteria

  • Overgevoeligheid voor een van de onderzoeksmaterialen
  • Eerdere bleomycine behandeling van keloïd <12 weken voor screening

Contact

EMC - Rotterdam

Dr. Martijn van Doorn (Hoofdonderzoeker)

Vazula Bekkers (arts-onderzoeker)

v.bekkers@erasmusmc.nl