Status: lopend

Doel

Nieuwe meetmethodes voor psoriasis

Beschrijving

Deelnemerscategorie:

  • Psoriasis patiënten tussen de 18 en 69 jaar

Het onderzoek:

Psoriasis is een ziekte die wordt gekenmerkt door een overactief afweersysteem. Dit zorgt voor de kenmerkende rode schilferige plekken op de huid. Tot op heden wordt de werkzaamheid van nieuwe geneesmiddelen voor psoriasis grotendeels bepaald aan de hand van de vermindering in de hoeveelheid aangedane huid. Er kan echter veel meer informatie verzameld worden als er ook gekeken wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van de ziekte in bijvoorbeeld het bloed en de huid, zogenaamde biomarkers. In dit onderzoek zullen daarom verschillende nieuwe meetmethoden worden onderzocht. De resultaten uit deze meetmethoden zullen vervolgens worden vergeleken met die van gezonde vrijwilligers. Het gaat hierbij om verschillende camera’s en andere apparatuur, die bijvoorbeeld warmte en de verschillende huidlagen in kaart kunnen brengen. Ook worden er huidbiopten afgenomen. De meetmethoden worden onderzocht voor, tijdens en na toediening van een bestaand geneesmiddel voor de behandeling van matige tot ernstige psoriasis. In dit onderzoek wordt de werking van het onderzoeksmiddel vergeleken met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’ dat er hetzelfde uit ziet als het onderzoeksmiddel.

Tijdens het onderzoek zal er 6x een huidbiopt worden afgenomen. Een biopt is het afnemen van een stukje weefsel, in dit geval een stukje psoriasis huidof gezonde huidvan maximaal 4mm groot. Daarnaast zal er tijdens het onderzoek 6x een blaar van maximaal 1cm groot gemaakt worden door een vacuümpomp op de huid te zetten.

Planning:

Voorafgaand aan het onderzoek:

  • Informatiegesprek (duur: 1 uur)
  • Medische keuring (duur: 1 uur)
  • Dermatologisch onderzoek (duur: 0,5 uur)

Het onderzoek:

  • 7 bezoeken (duur: 2 tot 5 uur)
  • Nakeuring

Onderzoeksdagen/duur

details, zie beschijving

Vergoeding

2000 EUR plus reiskosten

Inclusie criteria

  • mannen en vrouwen 18 tot en met 70 jaar
  • Milde of matige tot ernstige ziektelast

Exclusie criteria

  • andere significante huidafwijkingen

Contact

CHDR - Leiden

Menthe Bergmans

Jannik Rousel

jrousel@chdr.nl

Scan QR-code voor link naar onderzoek

MB QR